Termeni si conditii

Acceptarea conditiilor

Folosirea acestui site, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor. Sunteţi de acord şi acceptaţi, ca fără nici o notificare prealabilă, putem şterge sau adăuga orice informaţie pe site sau întrerupe orice activitate.

Obligaţiile dumneavoastră la utilizarea site-lui

Pentru utilizarea serviciului, trebuie să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete. În situaţia în care considerăm, că această obligaţie nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a va bloca accesul, pe perioada determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

EUROMACHINES îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii şi de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă comportament şi limbaj neadecvat (agresiv, licenţios etc.) sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate.

Politica de confidentialitate:

EUROMACHINES certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. EUROMACHINES garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către firmă pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Utilizatorii pot refuza furnizarea datelor personale sau pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date.

Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

 EUROMACHINES se obligă să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia situatiei în care părţile au convenit altfel. În cazul în care contractul nu poate fi executat din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, consumatorul va fi informat despre această indisponibilitate. În situatia în care consumatorul solicita rezilierea contractului, sumele platite in temeiul contractului se vor restitui in cel mai scurt timp de la data la care consumatorul a solicitat rezilierea.

EUROMACHINES poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi preţ echivalente cu cele solicitate, numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului, sunt, în acest caz, în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat. Furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate poate fi efectuată dacă clientul face o solicitare expresă, situaţie ce nu poate fi asimilată cu livrarea fără comandă.

Garantie

Cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garanţie împreună cu factura/chitanţa originală de cumpărare a produsului.

Perioada de garanţie acordată pentru produsele menţionate de factura/chitanţa de cumpărare decurge de la data cumpărării. Cu excepţia viciilor ascunse (material şi/sau manoperă), garanţia nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor, precum şi asupra tuturor subansamblelor care intră în componenţa produselor achiziţionate (cablu de alimentare, perii colectoare, sisteme de prindere a accesoriilor, mandrină, carcasă, etc. pentru scule electrice sau garnitură de tăiere – lanţ, lamă, pinion antrenare, filtre de aer şi benzină, frână de lanţ, ansamblu demaror, etc, pentru scule pe benzină) care se uzează ca urmare a utilizării normale a produselor.

Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a prezentat produsul defectat şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţiune şi a notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. În cazul apariţiei oricărei defecţiuni în perioada de garanţie vă rugăm să ne contactaţi.

Dispute si conflicte

Orice conflict apărut între companie şi clienţi se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor româneşti.

ACCEPTAŢI ŞI ÎNŢELEGEŢI ÎN MOD EXPRES CĂ: NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA CU PRIVIRE LA IMAGINILE PRODUSELOR AFIŞATE PE SITE SAU CU PRIVIRE LA NECONCORDANŢELE VIZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICATE DE PRODUCĂTOR; SUNTEŢI DIRECT ŞI DEPLIN RESPONSABIL PENTRU ORICE ACTIVITATE ŞI/SAU CONŢINUTUL ORICĂREI DATE, INFORMAŢII, IMAGINI, TEXT, ÎNREGISTRĂRI AUDIO SAU VIDEO SAU A ORICĂREI ALTE CONTRIBUŢII PE CARE O FACEŢI ŞI/SAU O FACEŢI DISPONIBILĂ ŞI/SAU O TRANSMITEŢI ÎN CONDIŢIILE PREZENŢILOR TERMENI AI SERVICIULUI; NU SUNTEM RESPONSABILI ÎN NICI UN FEL, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE PAGUBĂ ŞI/SAU PROBLEMĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, DE ORICE NATURĂ, CA URMARE A FOLOSIRII SITE-LUI.

Momentul încheierii contractului

Momentul încheierii contractului este momentul emiterii facturii fiscale, a bonului fiscal sau avizului de expediţie. Factura fiscală are statut de contract comercial. Facturile proforme şi ofertele comerciale au valabilitate limitată de la emitere. Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii. După acest termen încetează de drept orice fel de obligativitate comercială sau contractuală.

În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse eronat în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Livrarea produselor

La primirea mărfii vă rog să verificaţi coletele să nu fie lovite. În cazul în care observaţi colete deterioarate vă rugăm să ne contactati in cel mai scurt timp, în caz contrar orice sesizare cu privire la transport nu se va mai lua în cosiderare. Se vor lua în considerare doar defecţiunile de fabricaţie ce acoperă garanţia.

Garanţia nu se aplică în următoarele situaţii:
  • Nerespectarea instrucţiunilor de folosire
  • Repararea efecuată de o persoană neautorizată
  • Folosirea de piese contrafăcute
  • Folosirea neglijentă a produsului
  • Instalarea inadecvată a a aparatului